Fläkt i Väst är för tillfället hangoround till VWeteranerna men kan komma att bli en fullvärdig avdelning i VWeteranerna