Spänningen var olidlig
stannade i alla fall till slut. Några fick hög puls